top of page
  • Skribentens bildStyrelsen BRF Antennen

Nyhetsbrev #1 2024


Styrelsen hoppas att alla medlemmar har haft en fin jul och nyår. Vi går nu mot ljusare tider. Temperaturen varierar dock kraftigt från dag till dag. Ibland kommer det snö, ibland regn. Vår entreprenör som arbetar med snöskottningen och halkbekämpning har fullt upp. Det är en utmaning att hinna med och det tror vi att de flesta förstår. Med tanke på hur det har sett på många andra ställen tycker vi att det har fungerat bra.

 

 

Styrelsemöten

Våren styrelsemöten är nu bestämda: 13 februari, 13 mars, 10 april och 14 maj. OBS kan komma att ändras. Se hemsida för aktuella datum. Alla medlemmar är välkomna med frågor till styrelsen 30 min innan ordinarie styrelsemöte, dvs 17.30-18.00. Styrelserummet hittar du på 47A. 

 

 

Föreningsstämma 2024

Årets föreningsstämma kommer att hållas kl 1800 30 maj i Västra Frölunda församlingshem.

 

Om du själv vill engagera dig i styrelsen eller vill tipsa om en granne som kanske skulle passa bra kontakta gärna valberedningen@brfantennen.se. Ytterligare information från Valberedningen som nu påbörjar sitt viktiga arbete kommer i nästa nyhetsbrev.

 

Ev motioner från medlemmar skall i enlighet med Brf Antennens stadgar var styrelsen tillhanda senast 1 februari. Styrelse planerar i dagsläget att ta upp två saker:

  • Rapportering (i enlighet med beslut från föregående stämma) och beslutsunderlag  ang införande av IMD/gemensam el.

  • Uppdatering av stadgar (andra beslutet)

 

 

Renoveringsnytt

De arbeten som skall genomföra kommer som tidigare informerats genomföras i etapper. Den första etappen är Antenngatan 59A-F och 57A-B. För de som planerar vad de skall göra på ”sin” trädgårdsyta kan ni räkna med stor påverkan under byggtid. Vi vill nämna detta redan så att man inte planerar in något under denna tid. Information från vår entreprenör ÅF Infrastructure AB (Afry) som projektleder arbetet kommer här:

 

 

 

MEDLEMSINFORMATION

TAK- OCH FASADRENOVERING

 

Hej,

 

Vi har fått i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för föreningens

planerade tak- och fasadrenovering. Handlingarna har nu gått ut till olika

entreprenörer som ska lämna sina anbud till slutet på februari, därefter

kommer vi att tillsammans med styrelsen välja ut vilka som kommer att få

utföra renoveringen.

 

Entreprenaden kommer att delas i olika etapper; var och en beräknas pågå

ungefär mellan april- och oktober månad. Renoveringen i sin helhet

kommer att sträcka sig över 3 eller 4 år, beroende på kostnaden för var

och en av dessa etapper.

 

Omfattningen av första etappen redovisas på översiktsplanen intill (eller

på baksidan av brevet om ni fick det i brevlådan).

 

När entreprenörerna är upphandlade kommer vi att ha ett möte hos er, där

ni får tydligare information om startdatumet, omfattningen samt gällande

arbetstider.

Hälsningar

ÅF INFRASTRUCTURE AB

Project Management

Christophe Marliot


Etapp 1 - se pdf nedan

Brf Antennen Översiktsplan Etapp 1
.pdf
Download PDF • 634KB

Denna information kommer även att delas ut till alla som bor i etapp 1. 

 

Styrelsen önska alla en fin fortsättning på det nya året.

 

bottom of page