top of page
  • Skribentens bildStyrelsen BRF Antennen

Nyhetsbrev #4 2023Våren är utan tvekan här. Vi är nog många som njuter av lite mer sol och ljus.


Gårdsdagen 22/4 – din möjlighet att göra en insats

Vårens städdag är den 22 april. Då samlas vi och gör lite extra fint i vårt område samtidigt som vi sparar pengar. Samling kl 0930 utanför styrelserummet på 47A. Mellan 12 och 13 bjuds det fika och korv med bröd. En större container kommer även att finnas på plats för medlemmar som vill slänga saker. Desto fler som är med desto mer blir gjort och inte minst sparar Brf Antennen pengar på att slippa anlita någon att utföra det som blir gjort. Att vara med är ett enkelt sätt att bidra positivt till föreningens ekonomi. Listor med vad som behöver göras kommer finnas utan för styrelserummet. Listorna kommer att sitta kvar ca en vecka och där kan du som inte har möjlighet att vara med på lördagen och vill göra en insats se vad som behöver göras.


Kom ihåg att alla cyklar som står i ett cykelrum/källare utan namn kommer att plockas bort. Om ingen efterfrågar cykeln kommer den efter sex månader att skänkas till Reningsborg.Till dig som har garage

På förekommen anledning måste vi återigen betona att det INTE är tillåtet att ladda ev hybrid- el elbilar i våra garage. Elsystemet är inte dimensionerat för detta och debitering av förbrukning sker ej per medlem utan alla delar på kostnaden för denna el. Att bygga om hela elsystemet i våra garage av denna anledning ser inte styrelsen som en rimlig kostnad givet allt annat som måste göras de närmaste åren. Om uppmaningar inte hörsammas kan Brf Antennen tvingas stänga av alla eluttag för samtliga garageinnehavare.


Studsmattor

Våren innebär att en del kanske vill montera studsmattor. Enligt Brf Antennens Trivsel- och ordningsregler är det inte tillåtet med studsmattor i vårt område. Anledningen är primärt en fråga om ansvar vid skada då det finns rättsfall där brf dömts som ansvarig. Detta beror framförallt på att medlemmar med gräsytor disponerar dessa med s k nyttjanderätt, dvs de ingår inte i bostadsrätt och det finns inga separata avtal mellan medlem och brf kring dessa. Om du undrar varför radhusen längst norrut i området kan ha studsmattor beror det på att dessa ej hamnar inom Brf Antennens tomträtt när de placeras utanför inhägnad gräsmatta.


Marksten på gårdar

Markstenen på våra gårdar har en hel del algerpåväxt. Denna kommer under våren att städas bort och förhoppningsvis leder detta till ett fräschare intryck.


Föreningsstämma 2023

Styrelsen kommer att i samband med att kallelse delas ut senast två veckor innan mötet återkomma med sina propositioner. I år kommer styrelsen lägga fram tre propositioner som handlar om

  • Uppdatering av stadgar

  • Uppdatering av Trivsel- och ordningsregler

  • Övergång till gemensam el för alla medlemmar och installation av solceller i samband med takbyte


Glöm inte: Årets föreningsstämma kommer att hållas i Västra Frölunda församlingshem 30 maj kl 1800. Kom i god tid innan då din närvaro måste registreras för att du skall kunna få rösta. Liksom 2022 trycks inte årsredovisningen inte längre upp och delas ut till alla medlemmar. I enlighet med våra stadgar kommer den att i samband med stämman att finnas tillgänglig på hemsidan. Ett mindre antal exemplar kopieras upp (till dem utan dator/läsplatta) och kommer att finnas tillgängliga utanför styrelserum i samband med stämman.


Upphittat

En enklare guldkedja har hittats i miljörummet på 45A. Återfås mot beskrivning. Mejla styrelsen@brfantennen.se


Nästa styrelsemöte och vårens möten

Alla medlemmar är välkomna med frågor till styrelsen 30 min innan ordinarie styrelsemöte, dvs 17.30-18.00. Nästa möte 10 maj. I samband med stämman väljs en ny styrelse. Därefter publiceras datum för kommande möte. Styrelserummet hittar du på 47A.


Vi ses på Gårdsdagen 22/4!

bottom of page