• Styrelsen BRF Antennen

Nyhetsbrev #7 2022


Styrelsen i Brf Antennen hoppas att alla medlemmar har haft en fin sommar. Varmt och tidvis mycket regn har lett till att allt det gröna i vårt område har växt mer än vanligt. Vår entreprenör LPI har mycket att göra nästa gång de är här….

Tvättstugor

Efter dränering och nytt kakel i tvättstugorna på 53 och 57 har dessa i stället för en stor bykbalja fått en praktisk bänk. En liknande ändring kommer att ske i övriga tvättstugor med start 5 september. När arbete pågår behöver tvättstugorna inte stängas då det är ett mindre ingrepp. Vi ber er som ev tvättar just då att ha förståelse för lite stök.

Dörrar och brytskydd

Alla våra ytterdörrar är utrustade med brytskydd. Om en ytterdörr av någon anledning inte är låst när den skall vara det är det endast en dörr med ett mindre brytskydd som hindrar en tjuv från att ta sig in i källarna i våra lägenhetshus. Styrelsen kommer att testa en lösning med en annan typ av brytskydd på dörrarna från trapphus till källare på 43C och D (den källare där vi hade det senaste kända inbrottet i mars i år). En utvärdering får visa om det är både möjligt och värt att sätta upp på fler ställen. Påminner om att ev fel på porttelefon och portlås alltid skall felanmälas till SBC på tel 0771-722 722 för åtgärd.

Höstens gårdsdag

På våra gårdsdagar samlas vi för att städa, umgås och göra extra fint i vårt område. Det finns även en container på plats om du har större saker som skall slängas. Höstens gårdsdag är på lördag den 12 november kl 0930.

Lekplatsen

Det är roligt med så många barn som vill använda vår fina lekplats. Vi ber er som använder denna att tänka på att hela gården (inte minst gräsmattan) inte är en lekplats och att det finns medlemmar som bor på gården som kan störas av alltför livligt lekande. Styrelsen tackar för förståelsen och respekten för övriga boende.


Extraarbete

Styrelsen har tidigare informerat om att det ibland finns en del som behöver göras, men som vi gärna ser att vi slipper använda en entreprenör (för att hålla nere kostnader). Arbetet som medlemmar kan utföra är av ett enklare slag. I enlighet med tidigare beslut utgår för av styrelsen sanktionerat arbete en ersättning om 190 kr per timma. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att göra en insats. Finns i dagsläget ingen ”lista”. Det är dock bra för styrelsen att ha kännedom om vilka medlemmar som kan tänka sig att göra en insats vid behov.

Nästa styrelsemöte

Alla medlemmar är välkomna med frågor till styrelsen 30 min innan ordinarie styrelsemöte, dvs 17.30-18.00. Nästa möte är 14 september. Styrelserummet hittar du på 47A.

Styrelsen i Brf Antennen önskar alla medlemmar en fin sensommar.