top of page
  • Skribentens bildStyrelsen BRF Antennen

Nyhetsbrev #9 2023
Höstrusket har nu börjat och löven på träden ramlar av. Styrelsen vill passa på att be alla medlemmar om hjälp med att se till så att brunnarna vid källargångarna inte blir igenproppade med löv av allt regnvatten. På så sätt kan vi undvika att vatten rinner in i våra källarutrymmen. Kom ihåg att ”någon annan” inte bor i Brf Antennen.


Ekonomi och avgifter 2024

Det har väl inte undgått någon att inflationen har ökat och med den har följt kraftiga avgifts- och kostnadsökningar så även för Brf Antennen. Vi har en god ordning på vår ekonomiska plan både på kort och lång sikt (det senare inte minst viktigt med tanke på planerade och nödvändiga renoveringar). En god ordning är dock inte det samma som att vi kan hantera vad som helst. Vi har spridit ut förfallodatum på våra lån för att säkerställa att räntekostnaderna inte skall öka dramatiskt. Ett lån förföll i augusti och det har vi valt att lägga på rörlig ränta tills vidare. Vi har ytterligare ett lån som förfaller i maj 2024. På båda dessa måste vi under 2024 räkna med mycket högre kostnader än tidigare (det finns en allmän tro på att räntorna därefter kommer att börja sjunka igen). Enligt vår långsiktiga ekonomiska plan räknade vi med att justera avgifterna för bostäder, lokaler samt parkering och garage med 3% 2024. Med tanke på ökade kostnader ( te x vatten, avfall och värme) och räntor har styrelsen beslutat att dessa avgifter 2024 kommer att höjas med 8%. Många bostadsrättsföreningar kommer att höja ännu mer. Styrelsen bedömer i dagsläget att detta kommer att räcka. Läget är dock osäkert och svårbedömt just nu. Vi hoppas samtidigt att Brf Antennen på stämman i maj 2024 kommer att besluta om att införa gemensam el. Detta kommer att innebära en besparing för de flesta enskilda medlemmar (mer om detta nedan).Gemensam el och solceller

Styrelsen har nu fått den beställda rapporten om gemensam el och solceller. Vi har dragit två slutsatser:

  • Styrelsen kommer att till stämman i maj 2024 föreslå att Brf Antennen inför gemensam el. Förenklat innebär det att enskilda medlemmar inte längre betalar abonnemangsavgift/nätavgift, Brf Antennen förhandlar med elleverantör och kostnaden för elförbrukningen i stället kommer att debiteras av Brf Antennen. Mer information kommer inför stämman.

  • Solceller är inte lönsamt att införa pga diverse regelverk, bl a får man inte överföra el mellan våra hus. Brf Antennen består av många huskroppar med få bostäder i varje och just i detta sammanhang är det inte positivt. Befintliga beräkningar tyder på att en investering skulle kunna ta upp till 20 år för att betala sig (och då är det dags att byta ut tekniken). Priser och regler kan dock ändras. Vid det planerade takbytet kommer därför aktuella tak att förberedas för att förenkla en ev framtida installation.Renoveringen 2024-2026

Förberedande arbeten pågår nu inför den renovering som skall genomföras i tre etapper under 2024-2026. Varje etapp kommer att beröra ett antal hus där tak byts, fasad renoveras och fönster målas (och vid behov kittas). Den stora kostnaden i denna renovering är takbytet (takpannor, takpapp mm). Ett nödvändigt arbete då taken nått sin tekniska livslängd. Att skjuta på detta arbete (vilket redan gjorts en gång) riskerar att innebära vattenintränging, vilket i sig kan bli kostsamt. För att göra takbytet behövs byggnadsställningar precis som vid fasadrenovering. Vi kan på detta arbetssätt få stora samordningsfördelar.


Som alla förstår är det en utmaning att i dessa tider planera för stora utgifter. Det är alla nödvändiga arbeten och inget som kan väljas bort. Styrelsen hoppas att alla medlemmar har förståelse för detta och att det kan innebära ändringar och prioriteringar. Vi har redan beslutat att avvakta med renoveringen av trapphusen för att hålla ner kostnaderna. Detta är en typ av arbete som inte är direkt kopplad till övriga insatser och kan göras vid annat tillfälle. Det är heller inte nödvändigt utifrån säkerhet eller funktionalitet. Enligt vår långsiktig ekonomiska plan skulle det krävas ett nytt lån i slutet av perioden för renoveringen. När vi nu går in i ett mer aktivt praktiskt planeringsarbete visar det sig att kostnadsbilden är högre än vad som tagits höjd för i planen (gäller framför allt taken). Vi är därför i behov av ett större lån än vad som planerats. Det handlar inte om att låna i närtid utan mer troligt i slutet av 2025. Vid den tidpunkten anser de flesta bedömare att inflation och räntor gått ner från dagens höga nivåer. Då vi efter 2026 under ett antal år har mycket låga underhållskostnader är planen att snabbt amortera bort ett av våra lån för att minska den utsatthet som vi annars har för ändrade räntenivåer. Kontakt har tagit med bank för att säkerställa låneutrymme.


Fönsterinventering – tack för din insats

Styrelsen vill tacka er som anmälde status på fönster. Gett oss en bra bild över skicket. Som framgått ovan kommer nu fönster att inkluderas i den planerade renoveringen. För att bedöma ev insatser innan dess kommer vi i samband med gårdsdagen gå runt med kikare i området för att närmare studera fönstren för att se om var det ev inte kan vänta till renoveringen. Som framgått ovan är det mycket mer ekonomiskt smart att måla fönster mm i samband med fasadrenoveringen. Det är även klokt rent praktiskt då allt arbete kan ske utifrån och från byggnadsställningar. Vi har även tagit fram offerter för att se vad kostnaden skulle kunna bli för att måla och kitta enskilda fönster och då ligger kostnaden på ca 3000 kr per fönster (i Brf Antennen finns ca 800 fönster). Dessutom måste medlemmar vara hemma. Ett både oekonomiskt och opraktiskt arbete. Det kommer dock säkert att behöva göras på några ställen som inte kan vänta. Du blir kontaktad om du är berörd, troligen efter vintern.


Gårdsdagen 18 november – gör en insats för att spara pengar för både Brf Antennen och dig själv

Höstens städdag är den 18 november. Då samlas vi och gör lite extra fint i vårt område samtidigt som vi sparar pengar. Samling kl 0930 utanför styrelserummet på 47A. Mellan 12 och 13 bjuds det fika och korv med bröd. En större container kommer även att finnas på plats för medlemmar som vill slänga saker. Desto fler som är med desto mer blir gjort och inte minst sparar Brf Antennen pengar på att slippa anlita någon att utföra det som blir gjort. Att vara med är ett enkelt sätt att bidra positivt till föreningens ekonomi. Listor med vad som behöver göras kommer finnas utan för styrelserummet. Listorna kommer att sitta kvar ca en vecka och där kan du som inte har möjlighet att vara med på lördagen och vill göra en insats se vad som behöver göras.


Har du ännu inte åtgärdat för höga buskar och träd (alla ni som inte följer våra regler har fått ett besök eller en lapp i brevlådan)? Då är detta ett utomordentligt tillfälle att göra det och samtidigt kunna slänga avfallet. Ta nu tillfället i akt och gör det som behöver göras. Vi vet att dina grannar uppskattar det. De som inte följer våra regler gällande höjden riskerar att få en skriftlig anmodan skriven av vår jurist. Vi hoppas att även ni som väntat med att åtgärda påtalade felaktiga höjder håller med om att vi inte skall lägga föreningens pengar på denna typ av uppgifter. Stort tack till alla er som respekterar Brf Antennens regler.


Miljrummen – sopkärl och trädgårdsavfall

  • Sopkärlen kommer att bytas ut. Det blir färre, men större kärl för restavfall. Den totala volymen sopor som kan hanteras minskas med ca 10%. EN besparing på ca 20000 kr per år som bedöms kunna fungera. Styrelsen vill än en gång betona alla medlemmar är skyldiga att källsortera för att minimera mängden restavfall. Medlemmarna i Brf Antennen kan definitivt bli bättre. Slänger du papperspåsar och pizzakartonger bland restavfall? Sluta omedelbart med det! Det räcker att gå 50 m till återvinningstationen på andra sidan gatan för att slänga där. Apropå sopkärl påminner vi om att det är ok att använda kärl längre in i miljörummet om det första innanför dörren är fullt. Smart va?

  • Styrelsen vill även påminna att du som har trädgård inte får fylla kärlen med stora säckar med trädgårdsavfall. Har du trädgård förväntas du ta hand om ditt trädgårdsavfall själv. En del medlemmar hjälps åt att sköta om våra komposter. Om du är beredd hjälpa till med detta kan du nyttja dessa (se instruktion vid de komposter som finns i området). Större mängder avfall (grenar, rötter etc) lämnas förslagsvis till återvinningscentralen i Högsbo industriområde. Vi vill återigen poängtera att det inte är tillåtet att slänga gräsklipp och dylikt i föreningens rabatter. Vi ber alla medlemmar att hörsamma detta. Ser du någon som trots allt gör detta får du gärna säg till hen och påminna om vad som gäller hos oss Brf Antennen.Nästa styrelsemöte

Alla medlemmar är välkomna med frågor till styrelsen 30 min innan ordinarie styrelsemöte, dvs 17.30-18.00. Nästa möte är 16 november. Styrelserummet hittar du på 47A. Övriga möten hösten 2023: 12 december (OBS datum kan ändras, aktuella datum se hemsida och senare nyhetsbrev)

Styrelsen i Brf Antennen önskar alla medlemmar en fortsatt fin höst!


bottom of page