top of page
  • Skribentens bildStyrelsen BRF Antennen

Nyhetsbrev #3 2024
Vi går raskt emot ljusare och varmare tider. Snart är det även dags att ställa om klockorna till sommartid. Det kan dock komma lite ”bakslag” så sopningen av grus på våra gårdar avvaktar vi med till veckan efter Gårdsdagen. På så vis kan denna maskinsopning även få med det som ”glömts” på gårdsdagen.  

 

Brandrondering

Denna gång blev det betydligt bättre omdöme. Vi tackar särskilt alla de medlemmar som hörsammat uppmaningen att inte förvara däck i källarförråd. Styrelsen slipper därmed för tillfället att koppla in en jurist. Vi hoppas att den gjorda ordningen kvarstår

 

Asfaltering

Den pga snön uppskjutna asfaltering av några entrégångar samt ett antal andra platser på gårdar och parkeringsplats kommer att utföras i april.

 

PÅMINNELSE: Elbildsladdning i garage förbjuden

Som tidigare informerats är laddning av el- eller hybridbil i våra garage ej tillåten (står även i Trivsel- och ordningsregler). Dels är våra ledningar i garagen inte anpassade för detta, dels betalar man inte för elförbrukningen. Styrelsen anser inte heller att Brf Antennen i rådande läge med stora utgifter de närmaste åren kopplat till fastighetsunderhåll även skall investera i att bygga om elsystem i varmgarage. Det har förekommit några fall i närtid som inneburit att säkringar återigen har utlöst (medlem har sedan tidigare uppmanats att upphöra med att ladda ett flertal gånger) och inneburit merkostnader för föreningen. Styrelsen vill därför nu förtydliga att om man inte följer denna regel kommer garageplats att sägas upp och erbjudas annan medlem.

 

I enlighet med kommande lagkrav kommer Brf Antennen senast 1 januari 2025 att inrätta en laddplats (ej parkeringsplats) inom vårt område.

 

Renoveringsnytt

Efter ett mycket omfattande arbete har styrelsen efter presentation och genomgång av inkomna offerter (vilka var fler än vi hade förväntat oss) från vår projektledning på Afry beslutat om att nedanstående aktörer kommer att utföra etapp 1. Pris är givetvis en faktor, men även företagens ekonomi och vitsord efter andra projekt som de arbetat med. Den ursprungliga kalkyl som styrelsen skapat håller och just nu ligger kostnaderna t o m något under plan.

 

BYGG:  Svensk Bygg & Industriservice (SBIS)

 

PLÅT: Svensk Bygg & Industriservice (SBIS)

 

MÅLNING: Nordiska Ytskiktsbolaget (NYB)

 

STÄLLNING: Scaffolding Projects

 

Avtal sluts etappvis och skulle vi trots allt bli missnöjda med en entreprenör kan denne bytas ut till nästkommande etapp.

 

Etapp 1 inleds i mitten av april. Berörda medlemmar var inbjudna till en informationsträff 20 mars där man fick möjlighet att ställa frågor. Då nästan alla arbeten sker utomhus kommer påverkan vara avsevärt mindre än under stambytet. Etapp 1 tar preliminärt ca 8 veckor. Etapp 2 utförs under 2025. Exakt omfattning bestäms senare.

 

Gårdsdagen 20 april – gör en insats för att spara pengar för både Brf Antennen och dig själv

Vårens städdag är den 20 april. Då samlas vi och gör lite extra fint i vårt område samtidigt som vi sparar pengar. Samling kl 0930 utanför styrelserummet på 47A. Mellan 12 och 13 bjuds det fika och korv med bröd. En större container kommer även att finnas på plats för medlemmar som vill slänga saker. Desto fler som är med desto mer blir gjort och inte minst sparar Brf Antennen pengar på att slippa anlita någon att utföra det som blir gjort. Att vara med är ett enkelt sätt att bidra positivt till föreningens ekonomi. Listor med vad som behöver göras kommer finnas utan för styrelserummet. Listorna kommer att sitta kvar ca en vecka och där kan du som inte har möjlighet att vara med på lördagen och vill göra en insats se vad som behöver göras.

 

Styrelsemöten

Vårens resterande styrelsemöten:  10 april och 14 maj. OBS kan komma att ändras. Se hemsida för aktuella datum. Alla medlemmar är välkomna med frågor till styrelsen 30 min innan ordinarie styrelsemöte, dvs 17.30-18.00. Styrelserummet hittar du på 47A. 

 

Ha en fin vår

Önskar Styrelsen Brf Antennen

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page